Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση είναι η επιστήμη που προάγει, υποστηρίζει και αποκαθιστά τη φυσική υγεία του ατόμου. Οι θεραπείες καλύπτουν νευρολογικά, νευροχειρουργικά περιστατικά καθώς επίσης και μυοσκελετικές, αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις. Παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Ειδικότερα, η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς, παθήσεις ή διαταραχές.

Θέτουμε ως κύριο στόχο το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, προσεγγίζοντας το κάθε περιστατικό ολιστικά, αντιμετωπίζοντας την αιτία του προβλήματος και όχι μόνο τα συμπτώματα.

Ένα άτομο λειτουργικά ανεξάρτητο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι υγιές.