Ιατρείο Αποκατάστασης Νευρολογικών Παθήσεων και Αντιμετώπισης της Σπαστικότητας.

Στο ιατρείο αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται:

  1. Ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις που προκαλούν γνωσιακό, κινητικό και λειτουργικό έλλειμμα
  2. Ασθενείς με άλλες παθήσεις που προκαλούν απώλεια της λειτουργικότητας
  3. Ασθενείς με σπαστικότητα και διαταραχές του τόνου

Πρωτόκολλο διερεύνισης και αποκατάστασης:

  • Ιστορικό και Κλινική εκτίμηση
  • Αξιολόγηση με ειδικές κλίμακες ανάλογα με την διαταραχή
  • Θεραπευτικές αντιμετώπιση
  • Εγχύσεις αλλαντοτοξίνης υπό υπερηχογραφική και ηλεκτρομυογραφική καθοδήγηση

Υπεύθυνος Ιατρός

Ιωάννης Ελ. Διονυσιώτης Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης του Παν/μιου Πατρών

Τηλέφωνο για ραντεβού: 2613603112