ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΣΤΕΟΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑΣ, ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Στο ιατρείο αξιολογούνται με βάση την Ολιστική Γηριατρική Εκτίμηση (Comprehensive Geriatric Assessment) ασθενείς άνω των 65 με στόνο την πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση γηριατρικών συνδρόμων που μειώνουν την λειτουργικότητα των μεγαλύτερων συμπολιτών μας.

Στο ιατρείο αυτό απευθύνονται:

  1. άτομα με διαταραχές της ισορροπίας με στόχο την διάγνωση και την αποτελεσματική τους αντιμετώπιση και κατ’ επέκταση την μείωση των πτώσεων
  2. άτομα άνω των 65 ετών για εκτίμηση και αποκατάσταση των διαταραχών της λειτουργικότητας τους
  3. άτομα με οστεοσαρκοπενία ή υποψία αυτής για πλήρη διερεύνηση και αντιμετώπιση

Πρωτόκολλο διερεύνισης και αποκατάστασης:

  • Ιστορικό και Κλινική εκτίμηση
  • Αξιολόγηση με ειδικές κλίμακες ανάλογα με την διαταραχή
  • Θεραπευτική αντιμετώπιση