ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Στο ιατρείο  απευθύνονται ασθενείς με κινητικές διαταραχές κατά τη στάση και τη βάδιση.

Στο ιατρείο αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται:

  1. Ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις που προκαλούν κινητικό και λειτουργικό έλλειμμα
  2. Ασθενείς με άλλες παθήσεις που εμφανίζουν διαταραχές στην κίνηση-βάδιση
  3. Ασθενείς με στόχο την προεγχειρητική και μετεγχειρητική παρακολούθηση

Πρωτόκολλο διερεύνισης και αποκατάστασης:

  • Ιστορικό και Κλινική εκτίμηση
  • Αξιολόγηση με ειδικές κλίμακες ανάλογα με την διαταραχή
  • Κινηματική Ανάλυση Βάδισης