Διαχείριση διαταραχών επικοινωνίας,λόγου-ομιλίας, κατάποσης και σίτισης

Η Λογοθεραπευτική παρέμβαση είναι πολυτροπική, εξατομικευμένη και στοχευμένη στην ενίσχυση της αυτονομίας του ατόμου.Έμφαση δίνεται στη διευκόλυνση της προσαρμογής του θεραπευόμενου ,της οικογένειας του και των φροντιστών στα νέα δεδομένα. Γλωσσική Παρέμβαση, Προγράμματα Εναλλακτικής Θεραπείας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και Γνωστική αποκατάσταση εφαρμόζονται για την επαναδραστηριοποιήση του θεραπευόμενου και συμμετοχή του στη καθημερινότητα με σκοπό τη καλύτερη ποιότητα ζωής

Το Εξωτερικό Ιατρείο Λογοθεραπείας και Λογοθεραπείας μέσω Τηλεθεραπείας λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη

τηλ επικοινωνίας: (+30) 2613603114

Η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας είναι προαιρετική ,έχει σκοπό την πρώιμη εκτίμηση διαταραχών επικοινωνίας και σίτισης -κατάποσης και την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας κατά την ημέρα του προγραμματισμένου σας ραντεβού στο Εξωτερικό Ιατρείο Λογοθεραπείας.

Ερωτηματολόγιο

Λογοθεραπεύτρια

Παναγέα Ευγενία
ΜSc Νευροαποκατάσταση με εξειδίκευση στη Γνωστική Αποκατάσταση
email : evgepan@yahoo.gr