Το ιατρείο οστεοπόρωσης λειτουργεί από το 2012 έως και σήμερα, στο πλαίσιο των κλινικών δραστηριοτήτων της Ορθοπαιδικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και εδράζεται στην Κλινική Αποκατάστασης. Μέχρι σήμερα έχει αρχειοθετηθεί και παρακολουθείται ένα σύνολο 1240 ασθενών. Εφαρμόζονται προγράμματα πρωτογενούς αλλά και δευτερογενούς πρόληψης των καταγμάτων ευθραυστότητας. Επιπρόσθετα, ακολουθούνται πρωτόκολλα διαγνωστικής και θεραπευτικής παρέμβασης βάσει των σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών, όπως αυτές έχουν καθοριστεί τόσο σε εθνικό όσο και  σε διεθνές επίπεδο.

Πιο αναλυτικά, στους γενικότερους σκοπούς του συγκεκριμένου ιατρείου περιλαμβάνονται:

  • Η καταγραφή, ο διαγνωστικός έλεγχος, η θεραπεία και παρακολούθηση των ατόμων με οστεοπόρωση από το γενικό πληθυσμό (πρωτογενής πρόληψη)
  • Η ανίχνευση, καταγραφή, θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών με κάταγμα ευθραυστότητας που νοσηλεύτηκαν στην ορθοπεδική κλινική αλλά και εξωτερικών ασθενών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης νέου κατάγματος (δευτερογενής πρόληψη)

Το ιατρείο λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα και πραγματοποιούνται περίπου 15 επισκέψεις ασθενών (πρώτες εκτιμήσεις και επανεξετάσεις). Τηρείται αρχείο ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης των ασθενών που περιλαμβάνει ατομικό αναμνηστικό και εκτίμηση των τροποποιήσιμων και μη παραγόντων κινδύνου εμφάνισης κατάγματος ευθραυστότητας, φαρμακευτική αγωγή, πλήρες μεταβολικό προφίλ, μέτρηση οστικής πυκνότητας καθώς και εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου με βάση διεθνείς κλίμακες. Για κάθε ασθενή σχεδιάζεται μια εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση καθώς και η σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακολούθηση της ανταπόκρισης του στην αγωγή.