Τμήμα Εργοθεραπείας

Θεραπεία βασισμένη στη συμμετοχή σε σκόπιμες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής για να βοηθήσει ανθρώπους να αναπτύξουν, να επανακτήσουν ή να διατηρήσουν δεξιότητες απαραίτητες για να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

Το Εξωτερικό Ιατρείο Εργοθεραπείας λειτουργεί καθε Δευτέρα και Τετάρτη

Η συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου είναι προαιρετική ,έχει σκοπό την Εκτίμηση Λειτουργικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας κατά την ημέρα του προγραμματισμένου σας ραντεβού στο Εξωτερικό Ιατρείο Εργοθεραπείας.

Ερωτηματολόγιο

Εργοθεραπεύτριες

Αικατερίνη Μαρίνη
Παναγιώτα Βασιλοπούλου

τηλ. Επικ. (+30)2613603114