Δημήτριος και Βέρα Σφήκα
Ενεργά μέλη και στη πρώτη γραμμή του Συλλόγου είναι ο κ. Δημήτριος Σφήκας και η κ. Βέρα Σφήκα, οι οποίοι χρηματοδότησαν, κατασκεύασαν, εξόπλισαν επέβλεψαν και δώρισαν στο Ελληνικό Δημόσιο, την Κλινική Αποκατάστασης προϋπολογισμού 3,000,000€.

Στη κ. Βέρα Σφήκα έχει απονεμηθεί το Μετάλλιο του “Σταυρού Αξίας“, που απονέμει ο Πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας σε Πολίτες, για τις ιδιαίτερες προσφορές τους στα κοινά.

Δωρητές της κλινικής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΑ ΣΦΗΚΑ

Μεγάλοι χορηγοί