1. Συνεργασία Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού ΠΓΝ Πατρών με το Γραφείο Συνηγορίας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Ο Καθηγητής της Ορθοπαιδικής και Διευθυντής της Κλινικής Αποκατάστασης κ. Ηλίας Χ. Παναγιωτόπουλος, η κ. Μαριαννή Παπανικολάου, ψυχολόγος και στέλεχος του Γραφείου Συνηγορίας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣκΠ).

Tην Τετάρτη 23/9/2015 υπογράφτηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και του Γραφείου Συνηγορίας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣκΠ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συνηγορία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας» και του Κοινωφελούς Σωματείου Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων & ΑμεΑ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας (ΕΕΑΣΚΠ).

Την Κλινική Αποκατάστασης εκπροσώπησε ο Καθηγητής της Ορθοπαιδικής και Διευθυντής της Κλινικής Αποκατάστασης κ. Ηλίας X. Παναγιωτόπουλος, ενώ το Γραφείο Συνηγορίας η κ. Μαριαννή Παπανικολάου, ψυχολόγος και στέλεχος του Γραφείου.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει την παραπομπή για ψυχοκοινωνική στήριξη ασθενών με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας μετά την έξοδο τους από την Κλινική Αποκατάστασης. Επίσης, περιλαμβάνει τη συνεργασία για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη νόσο της ΣκΠ.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» – Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Κέντρο Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού Αμβούργου: Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg

– Μετακίνηση θεραπευτών από Πάτρα Αμβούργο και από Αμβούργο –Πάτρα για την ανταλλαγή εμπειρίας στην αποκατάσταση ασθενών με κακώσεις νωτιαίου μυελού.

Παρουσιάσεις Γερμανού νοσηλευτή

Management of bladder and bowel

Management of chronicle wounds

Pressure prevevention

3. ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Τμήμα Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας και Νοσηλευτικής.

– Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Τμήμα Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας και Νοσηλευτικής
– Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών πρωτοκόλλων

3. Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός «Η Άλλη Όψη» για την προαγωγή της κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με κακώσεις νωτιαίου μυελού και την ανεξαρτησία στη χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου.