Σύμφωνα με την διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες Αποκατάστασης αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.Το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο για την αντιμετώπιση της αναπηρίας, ορίζει την Αποκατάσταση σαν “ένα σύνολο μέτρων που βοηθούν τα άτομα που βιώνουν, ή είναι πιθανό να παρουσιάσουν, αναπηρία, να επιτύχουν και να διατηρήσουν τη βέλτιστη λειτουργία σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους”. (Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναπηρία, 2011)

Αποκατάσταση είναι: Η χρήση όλων των μέσων προκειμένου να μειωθεί η επίπτωση καταστάσεων που οδηγούν σε ανικανότητες και αναπηρία και προκειμένου να επιτραπεί στα άτομα με ανικανότητες να επιτύχουν ικανοποιητική κοινωνική επανένταξη (Definitions of rehabilitation by WHO)

Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση είναι μία ανεξάρτητη ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με την βελτίωση της σωματικής και γνωσιακής λειτουργικότητας, των δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς), της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας ζωής) και την τροποποίηση προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.(Definitions of rehabilitation by UEMS EBPRM)

Η Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού είναι αυτοτελής Πανεπιστημιακή Κλινική και ιδρύθηκε επίσημα το 2010 (ΦΕΚ 1091, 19.7.2010) στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών για να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο πεδίο της Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού.

Η δημιουργία και η συνεχής εξέλιξη μίας εξειδικευμένης Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν κάθε ανθρώπου.

Η παροχή υπηρεσιών που βοηθούν τα άτομα που βιώνουν, ή είναι πιθανό να παρουσιάσουν, αναπηρία, να επιτύχουν και να διατηρήσουν τη βέλτιστη λειτουργία σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους.

Η χρηματοδότηση και η κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 3,000,000€, έγινε εξ ολοκλήρου από τον καταξιωμένο ναυπηγό μηχανικό κ. Δημήτριο Σφήκα με την υποστήριξη της συζύγου του κ. Βέρας Σφήκα, Πρόεδρο της Γερμανικής σχολής στην Αθήνα. Παραδόθηκε στην πολιτεία έτοιμο για λειτουργία το 2011 με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και τα πρότυπα των πανεπιστημίων Μονάχου και Αμβούργου.